Το σχολείο μας
Εκπαιδευτικοί
Δραστηριότητες
Εργασίες Μαθητών
Χρήσιμα αρχεία
Σύλλογος Γονέων
     & Κηδεμόνων

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται επισκέπτες συνδεδεμένοι

 
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

Τα αρχεία είναι σε pdf format. Για να μπορείτε να τα δείτε ή/και τυπώσετε, θα χρειαστείτε τον Acrobat Reader.
 
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599
Αίτηση για άδεια
Γενικές αιτήσεις (αποδεικτικό φοίτησης-χορήγηση βεβαίωσης)
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας
Υπεύθυνη δήλωση για Β ξένη γλώσσα (γυμνάσιο)
Αίτηση γονέα για ΕΑΕΠ ολοήμερων σχολείων
Βεβαίωση φοίτησης για αλλοδαπούς
Πίνακας διδακτικών αντικειμένων
Υπεύθυνη δήλωση για Β ξένη γλώσσα (δημοτικό)
Αίτηση για κυλικείο
Εφημερίες σχολείου
Ωράριο σχολείου