Ανακοίνωση (Α΄ Δημοτικού)

Τηn Tρίτη 05-11-2019, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' Τάξης δεν έχουν σχολείο λόγω συμμμετοχής των εκπαιδευτικών της τάξης σε Ημερίδα που οργανώνει η συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου του 1ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Αττικής.

Η Διευθύντρια του Σχολείου