Δράση " Τσάντα στο σχολείο"

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως, σύμφωνα με την υπ. αριθμό Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ , θα υλοποιηθεί στα σχολεία από τον Ιανουάριο του 2018 η δράση με τίτλο: «Η τσάντα στο σχολείο».

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητριών/μαθητών στο σχολείο, για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα.  Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο στοχεύει σε μία γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητριών και μαθητών και σκοπεύει να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων και παιδιών. Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, γενικότερα.

Σε εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε πως η τσάντα θα μένει στο σχολείο τις παρακάτω ημερομηνίες:

  •          Παρασκευή 26 Ιανουαρίου
  •          Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου
  •          Παρασκευή 16 Μαρτίου
  •          Παρασκευή 27 Απριλίου
  •          Παρασκευή 18 Μαΐου

Τις ημέρες αυτές, οι τσάντες θα παραμένουν στις τάξεις, οι οποίες μετά την αποχώρηση των μαθητριών/μαθητών θα κλειδώνονται και θα παραμένουν κλειστές μέχρι τη Δευτέρα. Για το λόγο αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να μην αφήνουν στις τσάντες τους πράγματα που θα χρειαστούν την Δευτέρα, όπως δοχεία φαγητού, παγούρια κ.ά.

                 

                    Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δ.Σ. Δάφνης